Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Välkommen till Ullvigymnasiet

Gymnasieskolan är en frivillig och avgiftsfri skolform för ungdomar mellan 16 och 20 år. I Köping finns det en gymnasieskola - Ullvigymnasiet med ca 900 elever.

Ullvigymnasiet

Välkommen till Ullvigymnasiet

Gymnasieskolan är en frivillig och avgiftsfri skolform för ungdomar mellan 16 och 20 år. I Köping finns det en gymnasieskola - Ullvigymnasiet med ca 1040 elever.

Om Ullvigymnasiet

På Ullvigymnasiet finns både yrkesprogram, högskoleförberedande program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Skolan erbjuder lärlingsutbildning på vissa program. Skolan är dessutom riksidrottsgymnasium för bordtennis och sedan läsåret 2017/2018 finns även en nationell idrottsutbildning (NIU) inom basket.

Som elev på Ullvigymnasiet arbetar du kreativt och i en företagaranda. Alla elever och lärare har egna bärbara datorer som används i undervisningen. Vi har utbyte med skolor i andra länder. Skolan är känd för sitt stora idrottsutbud och har haft många framgångar i skolidrottstävlingar.

Ullvigymnasiet jobbar aktivt med att alla elever ska känna trygghet och trivsel. Det finns en väl utbyggd elevhälsa som jobbar förebyggande och är ett stöd för eleverna.

Behörigheter som krävs

Högskoleförberedande program

För att vara behörig till de nationella, högskoleförberedande, programmen krävs godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik + nio ytterligare ämnen.

För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska tre av de nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.

Behörighet som krävs för yrkesprogrammen

För yrkesprogrammen gäller godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik + fem ytterligare ämnen.

Introduktionsprogram

Om du saknar behörighet har du möjlighet att studera på introduktionsprogrammet som förbereder dig för vidare studier på gymnasiet. Om du är över 20 år finns möjlighet att studera på gymnasial vuxenutbildning.