Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 11 april. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Modersmåls-undervisning

Genom modersmålsundervisning utvecklar eleven sitt modersmål och lär sig mer om sin egen kultur. Det stödjer elevens kunskapsutveckling och underlättar inlärningen på svenska.

Modersmålsundervisningen är frivillig och sker utanför den ordinarie lektionstiden i grundskolan och grundsärskolan. För elever som går på gymnasiet eller gymnasiesärskola anordnas undervisningen som individuellt val, utökat program eller ersätter undervisning i andra språk.

Rätt till modersmålsundervisning

Grundregeln är att modersmålsundervisningen omfattar ett språk per elev. För att eleven ska få modersmålsundervisning finns dessa krav:

  • Språket talas i hemmet
  • Gruppen ska bestå av minst fem elever med samma modersmål
  • En lämplig lärare måste finnas
  • Undervisningen sker i max sju läsår

Undantag ges till de elever som talar nationellt minoritetsspråk och adoptivbarn.

Andra regler gäller för elever som talar ett nationellt minoritetsspråk

För de elever som har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål gäller andra regler:

  • De har alltid rätt till undervisning oavsett antal elever i gruppen och undervisningen kan ges i mer än sju läsår.
  • Det krävs inga förkunskaper och språket behöver inte heller talas dagligen i hemmet.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska.

Adoptivbarn behöver inte prata språket i hemmet för att ha rätt till undervisning

Elever som är adoptivbarn har rätt till modersmålsundervisning även om det inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. I övrigt gäller resten av kraven.

Ansökan om modersmålsundervisning

Ansökan görs via en blankett som finns att hämta här:

Ansökan om modersmålsundervisning

Kontaktpersoner för frågor

Om du har frågor om modersmålsundervisningen kontaktar du utvecklingsledaren för grundskolan, rektorn för gymnasieskolan eller rektorn för grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Pär Ellmin

VERKSAMHETSCHEF GRUNDSKOLA

Anette Höjlin

REKTOR FÖR GRUNDSÄRSKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

Anna Ulfves

REKTOR FÖR ULLVIGYMNASIET