Speciallärare och specialpedagoger

Vi har flera speciallärare och specialpedagoger i Kolsva skolområde.

Ylwa Edberg  speciallärare

Ylwa Edberg, lågstadiet

Jag heter Ylwa Edberg och arbetar som speciallärare med elever från förskoleklass till årskurs 3. Jag arbetar med elever i behov av särskilt stöd tillsammans med klasslärarna i klassrummen och i mitt rum på Lunden.

 


0221-25687
Ylwa.Edberg@koping.se

Eva-Lena

Eva Bergkvist Sverin, mellanstadiet

Jag heter Eva Bergkvist-Sverin och arbetar som speciallärare med elever i årskurs 4-6. Jag arbetar med elever i behov av särskilt stöd, både i klassrummen och i mitt rum på Lunden.

 

0221-258 46

eva.sverin@koping.se

Eva Bergkvist-Sverin speciallärare

Joanna Vikergård, specialpedagog i särskilda undervisningsgrupper

Jag heter Joanna Vikergård och arbetar som specialpedagog med elever i mellanstadiet och högstadiet. Jag arbetar med elever i behov av särskilt stöd, både högstadiets och mellanstadiets särskilda undervisningsgrupper.
Jag handleder också ämneslärarna som har elever i behov av särskilt stöd i sin undervisning.

0221-258 47

joanna.vikergard@koping.se

Cecilia Wievegg, högstadiet

Jag heter Cecilia Wievegg och arbetar som specialpedagog med elever i högstadiet. ag arbetar med elever i behov av särskilt stöd och handleder också ämneslärarna i sitt arbete för elever med stödbehov. Mitt arbetsrum finns i högstadiekorridoren.

0221-258 45

cecilia.wievegg@koping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: