Stenyxan 3 m.fl.

FlygfotoFörstora bilden

Området ligger vid Nyckelbergsskolan. Den nya detaljplanen innebär att en ny skola i upp till tre våningar med en tillhörande idrottshall kan byggas. Dessutom möjliggör detaljplanen en utökning av fastigheten och säkerställer parkering i skolans närhet.

Ny skola i tre våningar med omsorgsfull gestaltning

Detaljplanen skapar förutsättningar för att en ny skola kan byggas i upp till tre våningar. Den nya skolan kommer i högre grad relatera till flerbostadshusens bebyggelsemönster och volym, samtidigt som kommunens avsikt är att visa hänsyn till de lägre småhusen. Vidare har detaljplanen undersökt möjligheten till en tillräckligt stor skolgård för en grundskola. En placering av skolans parkering föreslås därför utanför skoltomten i slutet på Baldersgatan.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden har den 1 juni 2023 beslutat att anta detaljplanen (SBN § 48). Detaljplanen fick laga kraft 27 mars 2024.

Dokument till planförslaget

Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Bilagor

Bullerutredning Pdf, 4 MB.

Protokollsutdrag Pdf, 682 kB.

 

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Mer information

För mer information om själva skolbygget, se dess projektsida:

Nya Nyckelbergsskolan

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Marina Ljungsved

PLANARKITEKT