Sorby

Bild på nya gatan

I Munktorp kan du bygga en stor enplansvilla eller ett rymligt tvåplanshus - med högt i tak och dubbelgarage. En ny förskola har öppnat med gångavstånd även för de minsta, och fiberanslutning finns precis vid tomtgränsen. Nedan finns information om hur du går till väga för att köpa en tomt.

Om tomterna

Under våren och sommaren 2020 byggdes den nya gatan Tunnbindarvägen och Åkerivägen förlängdes. Nu finns småhustomter längs den nya gatan Tunnbindarvägen redo för byggnation. Småhustomterna säljs genom kommunens tomtkö. Tomterna som erbjuds är fastighetsbildade och säljs med gator, vatten och avlopp samt övrig infrastruktur utbyggd. I kartan nedan kan du trycka på respektive tomt och se tomtens storlek, pris, fastighetsbeteckning och vilken detaljplan som gäller. Priset är inklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp.

De grönmarkerade tomterna är till salu, de gula är reserverade och de röda är sålda.

Vad får jag bygga?

Detaljplanen för området talar om vad och var du får bygga på din tomt. Det finns till exempel bestämmelser för hur nära tomtgräns du får bygga, hur många våningar byggnaden får ha och hur stor yta av tomten som får bebyggas.

  • Du får bygga 300m² bruttoarea per tomt, inräknat garage och uthus. Bruttoarean är summan av byggnadernas samtliga våningsplan och förkortas ofta BTA.
  • Huset får ha max 2 våningar
  • Huset får inte ha källare

    Läs mer om planbestämmelserna i detaljplanen:

Detaljplan PL 274 Sorby i Munktorp

Områdets förutsättningar

Området är flackt och har tidigare varit åkermark. Marken består i huvudsak av lera. Du kan läsa mer om de geotekniska förutsättningarna i dokumenten nedan.

Geoteknik Pdf, 2 MB.

Sättningsförhållanden Pdf, 409 kB.

Plats för framtida bebyggelse

Det finns planer på fler bostäder öster om Sorbykyrkan och den nya förskolan. Där blev en detaljplan klar i november 2023 som tillåter varierade bostadsformer i mindre skala, till exempel i form av marklägenheter, radhus eller småhus.

Framtida bostadsområden

Området i 3D

Om Munktorp

Munktorp är en tätort i Köpings kommun, 10 kilometer nordöst om Köping. Här finns en aktiv hembygdsförening och bygdegård, sport- och teaterförening med mera. Vid Munktorps kyrka börjar vandringsleden Romboleden som går hela vägen till Trondheim. Läs mer om Munktorp på länken nedan.

Munktorp på VisitKoping

Förskola och skola

I Munktorp finns kommunal förskola samt skola i klass F-6 i Munktorpsskolan. Köpings kommun har byggt en ny förskola med sex avdelningar i området, öster om Sorbykyrkan. Förskolan blev färdigställd i slutet av 2021.

Munktorpsskolan

Munktorps förskola

Sörgårdens förskola

Anmäl intresse

Tomterna förmedlas via Köpings kommuns tomtkö. Kontakta markenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor.

Markenheten

För att få möjlighet att köpa tomt av Köpings kommun måste du stå i kommunens tomtkö.

Vägledning vid köp

Ta gärna del av dokumenten nedan som är ett stöd i planeringen och beslutet om att köpa en tomt för småhus från Köpings kommun. Dokumenten innehåller information om vad ett köp innebär, vilka kostnader som kan uppkomma i samband med köpet, kontaktuppgifter och tidplan för tomtköp.

Vägledning vid köp av småhustomt från Köpings kommun Pdf, 152 kB.

Kontaktlista vid köp av småhustomt från Köpings kommun Pdf, 125 kB.

Tidplan för tomtköp och uppförande av småhus Pdf, 148 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: