Att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp

Alla fastigheter inom vårt verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Här förklarar vi hur processen går till och du har möjlighet att göra en icke bindande intresseanmälan längre ner på sidan. Vid en fullständigt ifylld anmälan kan vi återkoppla till dig om det dels är möjligt och vad det skulle kosta att att ansluta. Att göra en intresseanmälan är kostnadsfritt och är inte bindande.

Du måste skicka in en anmälan

Om du vill ansluta dig till det kommunala vatten och avloppsnätet måste du först skicka in en VA-anmälan. Det gör du genom att fylla i blanketten för anmälan och sedan skickar den till oss. 

Blankett VA-anmälan Pdf, 47 kB.

Vad måste jag anmäla?

Vi måste få in en anmälan från dig gäller om du bygger nytt men även när du bygger om eller bygger till ditt hus och de befintliga VA-anslutningarna berörs. Det kan t.ex. vara ändring av antal bostadsenheter, tomtarea eller en ny förbindelsepunkt.

Vi utreder förutsättningar och kostnader

När vi har fått in en anmälan tar det olika lång tid att ansluta sig beroende på om fastigheten ligger inom eller utanför vårt verksamhetsområde och om områdesledningarna finns klara.

När VA-anmälan kommit in till oss utreds förutsättningar och kostnader - vi kontrollerar t ex ifall fastigheten ligger inom vårt verksamhetsområde. I utredningen kan bland annat ingå besök på plats, beräkning av anslutningsavgift samt att ta fram situationsplan.

En förbindelsepunkt upprättas

Nästa steg är att vi upprätter en förbindelsepunkt. Vi ansvarar för ledningarna fram till förbindelsepunkten som placeras ca 0,5 m utanför fastighetsgränsen. Den utgör alltså gränsen mellan kommunens respektive fastighetsägarens ansvar. När förbindelsepunkten är upprättad meddelar vi dig och du kan påbörja arbetet med ledningarna mellan förbindelsepunkten och din fastighet. Det ska utföras fackmannamässigt.

Du betalar avgiften innan vattnet kopplas på

Vi skickar skickar ut en faktura på anläggningsavgiften och innan inkoppling till ledningsnätet kan ske måste hela avgiften vara betald. Vi kontrollerar anslutningen innan vattenmätaren kan monteras och vattnet släppas på.

Anläggningsavgifter

Vattenmätare håller koll på din vattenförbrukning

Du betalar för den mängd vatten som förbrukas i fastigheten och därför behövs en vattenmätare. Vi äger och kopplar in vattenmätaren men du som fastighetsägare ansvarar för att det finns en godkänd vattenmätarplats innan mätaren kan installeras.

Tänk på att kontakta kundtjänst minst en vecka innan du önskar få vattenmätaren installerad!

Läsa mer om vattenmätare

Intresseanmälan för att ansluta till VA

Du kan göra en intresseanmälan här direkt på webben för att få ett besked ifall det är möjligt att ansluta.

OBS! Intresseanmälan är inte bindande!
Typ av fastighet * (obligatorisk)
Typ av fastighetOm det gäller bostadsfastighet

Om det gäller annan fastighet
Förfrågan avser: * (obligatorisk)
Förfrågan avser:Avser detta nybyggnation? * (obligatorisk)
Avser detta nybyggnation?Sidansvarig:

Senast uppdaterad: