Anslutningsavgifter

Anslutningsavgiften för ett småhus är fast medan avgiften för ett flerfamiljshus eller verksamhetslokaler varierar.

Småhus

Anslutningsavgiften för ett småhus är 85 000 kr inklusive värmeväxlare och moms (eventuellt ROT-avdrag är inte inräknat).

Om du väljer att beställa värmeväxlare och installation själv är anslutningsavgiften 50 000 kr inklusive moms.

Priset gäller i förtätningsområden vilket innebär att fjärrvärme redan finns utbyggt i området.

Flerfamiljshus och gruppanslutna småhus

Kontakta oss för offert.

Kontor, företag och andra affärverksamheter

Kontakta oss för offert.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: