Handlingar och domar

Här hittar du handlingar som rör ansökan om tillstånd till den sjöförlagda ledningen. Du hittar även beslut och domar i de domstolsprocesser som pågått.

Domar och beslut

Verksamhetsområde och anslutningstaxa

Miljökonsekvensbeskrivning
och tillstånd för sjöledning

Ledningsrätt

Ansökan

Bilaga 1 till ansökan

Bilaga 2 till ansökan

Bilaga 3 till ansökan

Bilaga 4 till ansökan

Komplettering av ansökan

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: