Lekplatser

I Köpings kommun finns 37 kommunala lekplatser utspridda i Köping, Kolsva och Munktorp. VME anlägger och ansvarar för driften för dessa.