Ditt och fastighetsägares ansvar vid snöröjning

Vi har förmånen att bo i en del av landet där det kan bli riktigt kallt och mycket snö. Det innebär ett visst egenansvar under de perioderna. Här kan du läsa mer om vad det innebär mer exakt och var du kan hämta sand.

Fastighetsägarens ansvar

Du som är fastighetsägare har ansvar för din egen uppfart och gångstråket utanför din fastighet, och även för snö och is på tak och balkonger.

Gångbanan

Du som är fastighetsägare har ansvar för att se till att det är möjligt för gångtrafikanter att ta sig fram på gatan utanför fastigheten. Det gäller gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheter. Om du inte sköter det kan du i värsta fall bli skadeståndsskyldig.

Om gångbanan saknas eller har blivit igenplogad (det måste vi ibland göra för att det kommit så mycket snö att det inte får plats på körbanan) ska du sanda annat nödvändigt utrymme för gångtrafiken, till exempel gatan utanför fastigheten. Du bör även se till att det är sandat fram till brevlådan och soptunnan.

Tak och balkonger

Tänk även på att hålla tak och balkonger fria från is och snö som skulle kunna falla ner och orsaka skador.

Snövall

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ta bort snövallen som hindrar dig eller dina hyresgäster från att ta sig fram till bostaden eller uppfarten från gatan. Du är också skyldig att se till att brevbäraren kommer fram med posten till din brevlåda.

Tänk på att du inte får lägga snö från din egen fastighet utanför fastighetens gräns. Om det blir för mycket snö ska du istället köra iväg den.

Här kan du hämta sand gratis

Privatpersoner kan hämta sandningsflis på flera ställen i kommunen, max 10 liter per tillfälle.

Köping

I Köping finns det att hämta vid parkeringen till Skoftesta skans vid Ringvägen och vid Zigenarbackens parkering.

Kolsva

I Kolsva hämtar du sandningsflis vid Dalvägens återvinningsstation.

Munktorp

I Munktorp hämtar du vid Senstavägen/Adelsbergsvägens parkering.

Anmäl skador till vår kundtjänst

Vi kör så nära det går med plogen, men måste ta hänsyn till att snö pressas mot postlådor, staket och buskar. Det är bra om du markerar känsliga saker med plogpinnar, eftersom det minskar risken för skador.

Misstänker du att ditt staket, din postlåda eller annan egendom har blivit påkört av snöplogen så anmäl det omedelbart till kundtjänst.

Det är inte alltid vi som snöröjer

Ta gärna reda på vem som ansvarar för snöröjningen på vägen.

Karta över vem som har ansvar

Om det är vårt ansvar felanmäler du till vår kundtjänst eller via vår e-tjänst:

Tjänst för felanmälan på webben

0221-670 610

kundtjanst@vme.se

Om det är Trafikverket som ansvarar för vägen felanmäler du dit:

0771-921 921

Båda är öppna dygnet runt.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: