Vanliga frågor och svar om snöröjning

Många har frågor och synpunkter kring snöröjning. Här hoppas vi att du kan hitta svaret på just din fråga.

Frågor om plogningen

När plogar ni vid mig?

Vi arbetar enligt vår prioriteringsordning, där de vägar som används mest röjs först. Vi kan inte ge någon exakt tid för när vi kommer till din gata.

Läs mer här

Varför tar det tid innan ni börjar?

Vid normala förhållanden börjar vi snöröja när det slutat snöa. Vi vill helst få med oss all snö på en plogning. Men om det snöar kraftigt och under längre tid sätter vi igång med röjningen och fortsätter till dess det slutat snöa.

Varför snöröjer ni på nätterna?

Entreprenören har ett uppdrag att snöröja när det kommit snö, oavsett tid på dygnet. Det tar cirka 10–12 timmar att snöröja hela kommunen. Snöröjningen blir effektivare och säkrare nattetid eftersom det inte är så mycket annan trafik, och på så sätt flyter morgontrafiken sen också på bättre.

Vem ska ta bort snövallen?

Snövallen vid övergångsställen

På de kommunala gatorna är det vi som ansvarar för att öppna upp vid övergångsställen. Det gör vi så fort vi kan, men det kan ta ett tag eftersom plogningen görs först. Mycket av skottningen av övergångsställena görs också för hand av kommunens servicelag, och därför kan det dröja lite innan allt är färdigt.

Snövallen vid uppfarter

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ta bort snövallen.

Läs mer här

Varför tar ni inte bort snöhögen?

Efter stora, ihållande snöfall tar det helt enkelt mer tid innan vi hinner få undan alla snöhögar.

Varför trycker ni inte ner plogbladet?

Det här är en myt som florerat länge: att man kan välja att inte trycka ner plogbladet hela vägen för att på så sätt spara på underhåll av maskinen. Men sanningen är att det inte går att bara trycka ner plogbladet lite grann, det finns helt enkelt ingen sådan funktion på maskinerna. Däremot kan snömängden göra så att plogningen blir något ojämn på sina ställen.

Varför är det smalt plogat?

När det kommer mycket snö finns risk att trycket från snövallar skadar till exempel häckar, murar och staket. Därför kan vi inte ploga för tätt mot tomterna, utan körbanan blir istället smalare.

Varför är skopan uppfälld?

"Varför åker plogbilen ibland med skopan uppfälld när det är så mycket som ska plogas?"

Det är olika entreprenörer som plogar på olika områden. Ibland kan det vara så att de förflyttar sig i mellan sina områden. De plogar inte varandras områden, det har de inte betalt för. Det kan också vara så att den plogbil du ser ska ploga skolgårdar eller någon privat yta som inte kommunen ansvarar för.

Varför är det spårigt?

Vid ihållande snö och hård vind är det vanligt att vägarna driver igen efter att plogbilen har passerat. Trafiken kan hinna packa snön så hårt att plogbilen inte förmår att ta bort all snö när den plogar nästa gång. När detta upprepas flera gånger uppstår spår/gropar i körbanan. För att få bort detta krävs väghyvlar.

Frågor om sandning

Var sandar ni först?

Vid halka sandas gång- och cykelbanor och torg så snabbt det går. Sandning på gator och vägar görs när halkan bedöms vara trafikfarlig.

Vad sandar ni med?

Vi sandar med något som heter sandningsflis som är ett krossat naturmaterial. Det är tyvärr inte hållbart att sanda med något mer finkrossat än så - varken ur ett miljö- eller halkperspektiv.

Var kan privatpersoner hämta sand?

Privatpersoner kan hämta sandningsflis på flera ställen i kommunen, max 10 liter per tillfälle.

I Köping finns det att hämta vid parkeringen till Skoftesta skans vid Ringvägen och vid Zigenarbackens parkering.

I Kolsva hämtar du sandningsflis vid Dalvägens återvinningsstation.

I Munktorp hämtar du vid Senstavägen/Adelsbergsvägens parkering.

Övriga frågor

Kan jag kontakta den som plogar?

Nej, du kan inte som privatperson ta kontakt med den som plogar. Du är dock alltid välkommen att höra av dig till vår kundtjänst.

0221-670610

kundtjanst@vme.se

Varför återkopplar ni inte min felanmälan?

Om du har valt att du vill få återkoppling på din felanmälan hör vi av oss till dig. Om vi inte gör det beror det förmodligen på en av två saker:

1. Du har inte lämnat korrekta kontaktuppgifter

2. Din felanmälan är egentligen en synpunkt. På grund av tidsbrist återkopplar vi då inte, men vi tar alltid med oss relevanta synpunkter i vårt arbete.

Var lagrar ni snö?

Vi kör bort snö när det behövs mer plats för den nya snön som plogas. Här prioriteras genomfartsvägar. Snöhögarna läggs där de gör så lite skada som möjligt innan de fraktas bort till vår snötipp.

Varför är vissa gångbanor inte röjda?

Fastighetsägaren ansvarar för sandningen utanför sin fastighet. Det gäller såväl privata som kommunala verksamheter och övriga fastighetsägare. Vid halka ska gångbaneutrymmet sandas så fort som möjligt.

Läs mer här

Har ni inte tillräckligt med resurser?

Vi har upphandlat entreprenörer för att hantera snöröjningen. Antalet enheter som entreprenören har tillgång till ska vara tillräckligt under normala förhållanden. Vid extrema förhållanden får vi hitta andra möjligheter för att kunna hantera röjningen på bästa sätt.

Jag har fått punktering, vad gäller?

Vi ersätter inte kostnader för punktering, varken på bil eller cykel.

Vilken servicenivå gäller för vändplaner och återvändsgator?

När det är mycket snö kan det förstås bli trängre. Dock försöker vi i möjligaste mån hålla dem vändbara.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: