Vårt kommunala dricksvatten

Kommunens dricksvatten produceras vid huvudvattenverket på Lötgatan och vid tre mindre vattenverk runt om i kommunen. Vattnet som distribueras från vattenverket är till största delen grundvatten från grusåsen och vatten från Hedströmmen som infiltrerats i åsen.

Vattenkvaliteten på de kommunala vattentäkterna kontrolleras regelbundet. Du som har din bostad ansluten till någon av de kommunala vattentäkterna kan kontakta oss om du upplever problem med dricksvattnet eller för att ta del av provresultaten.

Grundvattnet innehåller mangan

Grundvattnet som används till att göra vårt dricksvatten har höga halter av mangan och vi har tidigare inte haft någon metod för att ta bort det. Det har inneburit att vi haft ganska mycket problem med missfärgat (men ofarligt) vatten.

Eget vatten

Om du har enskilt vatten och avlopp är det miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen på Köpings kommun som ansvarar för tillstånd och tillsyn.

Enskilt vatten på koping.se

Mer information om dricksvatten

Mer information finns på Livsmedelsverkets och Svenskt Vattens webbplats.

Livsmedelsverket >

Svenskt Vatten >

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: