Trafiksäkerhets­åtgärder

För att förbättra trafiksäkerheten ser vi kontinuerligt över trafikmiljöerna och samlar in statistik över olyckor. I många bostadsområden har vi sänkt hastigheten, och det arbetet fortsätter. På andra platser har vi byggt eller planerat för nya gång- och cykelbanor, förhöjda korsningar, gupp eller avsmalningar.

Klipp häckar och träd så att sikten är god

Som fastighetsägare finns det risk att buskar och träd på din tomt växer lite för häftigt och ger dålig sikt i trafiken. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten genom att följa dessa enkla tips.

För dig med hörntomt

Växtligheten inom den så kallade sikttriangeln (10 meter vid tomtgränsen åt vardera hållet från en gatukorsning) bör inte vara högre än 80 centimeter. Detta gäller också om tomten gränsar till en gång- och cykelväg.

Vid utfart

Vid en utfart gäller att sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Buskar och häckar får inte vara högre än 80 centimeter. Minst lika viktigt är att du smyger ut med bilen eller cykeln. Det är du som kör ut som är ansvarig om något skulle hända. Ta det försiktigt!

På en tomt intill gatan

Bäst för trafiksäkerheten är att du inte har träd eller buskar som växer utanför din tomtgräns, det vill säga över gångbanan, cykelbanan eller gatan. Om du har det gäller att du ska ta bort växtlighet upp till 2,5 meter över gångbanan. Över cykelbana ska det vara minst 3,2 meter och över körbanan minst 4,6 meter fri höjd. Annars slår grenarna de gående i ansiktet eller skymmer sikten och trafikmärken för fordon. Dessutom behövs fri höjd för högre fordon och för att vi ska kunna sköta om gångbanor, cykelbanor och gator.

Tänk till redan vid plantering

Redan när du planterar är det viktigt att tänka på hur buskar och träd växer och breder ut sig med åren. Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgränsen. Häckar och buskar bör planteras minst 60 centimeter innanför tomtgräns. Växtlighet utanför tomtgräns gör att det blir svårare att komma fram och skötseln av ytan blir eftersatt.

Blomlådor på din gata

Under sommarhalvåret kan boende få tillstånd att ställa ut blomlådor på sin gata för att bromsa trafiken. För att få ställa ut blomlådor måste gatan vara en bostadsgata med utfarter från villor. Blomlådorna får stå framme mellan den 1 maj och 31 oktober.

Ansökan om att ställa ut blomlådor på gatan

Trafikplan som hjälp i arbetet med trafiksäkerhet

VME ser till att kommunens gator och cykelvägar är både framkomliga och säkra. Det är ofta en svår uppgift att tillmötesgå alla synpunkter och intressen och se till att platsen fortfarande fungerar som det är tänkt, även flera år in i framtiden. Som hjälp i arbetet har kommunen en trafikplan som på olika sätt beskriver trafiken i tätorterna.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: