Prisexempel för fjärrvärme

Här hittar du prisexempel för olika fjärrvärmeabonnemang för Köping/Kolsva och för Arboga gällande 2023.

Alla priser är inklusive moms

Prisjämförelser för Köping och Kolsva


Tabell 1 - Abonnemang småhus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

13 171 kr

5 071 kr

8 100 kr

20 000 kWh

17 327 kr

6 527 kr

10 800 kr

30 000 kWh

25 639 kr

9 439 kr

16 200 kr

40 000 kWh

33 951 kr

12 351 kr

21 600 kr


Tabell 2 - Abonnemang flerbostadshus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

61 904 kr

18 704 kr

43 200 kr

193 MWh

143 059 kr

38 839 kr

104 220 kr

500 MWh

359 424 kr

89 424 kr

270 000 kr

1000 MWh

703 557 kr

163 557 kr

540 000 kr


Tabell 3 - Abonnemang lokaler

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

70 952 kr

27 752 kr

43 200 kr

193 MWh

161 231 kr

57 011 kr

104 220 kr

500 MWh

406 502 kr

136 502 kr

270 000 kr

1000 MWh

756 804 kr

216 804 kr

540 000 kr


Tabell 4 - Abonnemang samfälligheter

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

61 904 kr

18 704 kr

43 200 kr

193 MWh

143 059 kr

38 839 kr

104 220 kr

500 MWh

359 424 kr

89 424 kr

270 000 kr

1000 MWh

703 557 kr

163 557 kr

540 000 kr

Prisjämförelser för Arboga


Tabell 1 - Abonnemang småhus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

15 394 kr

5 644 kr

9 750 kr

20 000 kWh

18 644 kr

5 644 kr

13 000 kr

30 000 kWh

25 144 kr

5 644 kr

19 500 kr

40 000 kWh

31 644 kr

5 644 kr

26 000 kr


Tabell 2 - Abonnemang flerbostadshus

Effekt/Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

36 kW/80 MWh

72 120 kr

20 120 kr

52 000 kr

88 kW/193 MWh

168 234 kr

42 784 kr

125 450 kr

227 kW/500 MWh

427 091 kr

102 091 kr

325 000 kr

455 kW/1000 MWh

847 955 kr

197 955 kr

650 000 kr


Tabell 3 - Abonnemang lokaler

Effekt/Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

57 kW/80 MWh

81 786 kr

29 786 kr

52 000 kr

138 kW/193 MWh

189 539 kr

64 089 kr

125 450 kr

357 kW/500 MWh

482 286 kr

157 286 kr

325 000 kr

714 kW/1000 MWh

956 071 kr

306 071 kr

650 000 kr


Tabell 4 - Abonnemang Samfälligheter

Effekt/Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

36 kW/80 MWh

72 120 kr

20 120 kr

52 000 kr

88 kW/193 MWh

168 234 kr

42 784 kr

125 450 kr

227 kW/500 MWh

427 091 kr

100 091 kr

325 000 kr

455 kW/1000 MWh

847 955 kr

197 955 kr

650 000 kr


Typexemplen är definierade inom märkningen Reko Fjärrvärme.

Läs mer om Reko Fjärrvärme

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: