Prisexempel för fjärrvärme

Här hittar du prisexempel för olika fjärrvärmeabonnemang för Köping/Kolsva och för Arboga.

Alla priser är inklusive moms

Prisjämförelser för Köping och Kolsva


Tabell 1 - Abonnemang småhus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

12 054 kr

4 740 kr

7 314 kr

20 000 kWh

15 856 kr

6 105 kr

9 751 kr

30 000 kWh

23 461 kr

8 835 kr

14 626 kr

40 000 kWh

31 522 kr

12 020 kr

19 502 kr


Tabell 2 - Abonnemang flerbostadshus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

56 190 kr

17 190 kr

39 000 kr

193 MWh

129 488 kr

35 400 kr

94 088 kr

500 MWh

325 200 kr

81 450 kr

243 750 kr

1000 MWh

637 795 kr

150 295 kr

487 500 kr


Tabell 3 - Abonnemang lokaler

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

64 307 kr

25 307 kr

39 000 kr

193 MWh

146 030 kr

51 943 kr

94 088 kr

500 MWh

368 057 kr

124 307 kr

243 750 kr

1000 MWh

686 821 kr

199 321 kr

487 500 kr


Tabell 4 - Abonnemang samfälligheter

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

56 190 kr

17 190 kr

39 000 kr

193 MWh

129 488 kr

35 400 kr

94 088 kr

500 MWh

325 200 kr

81 450 kr

243 750 kr

1000 MWh

637 795 kr

150 295 kr

487 500 kr

Prisjämförelser för Arboga


Tabell 1 - Abonnemang småhus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh

15 394 kr

5 644 kr

9 750 kr

20 000 kWh

18 644 kr

5 644 kr

13 000 kr

30 000 kWh

25 144 kr

5 644 kr

19 500 kr

40 000 kWh

31 644 kr

5 644 kr

26 000 kr


Tabell 2 - Abonnemang flerbostadshus

Effekt/Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

36 kW/80 MWh

72 120 kr

20 120 kr

52 000 kr

88 kW/193 MWh

168 234 kr

42 784 kr

125 450 kr

227 kW/500 MWh

427 091 kr

102 091 kr

325 000 kr

455 kW/1000 MWh

847 955 kr

197 955 kr

650 000 kr


Tabell 3 - Abonnemang lokaler

Effekt/Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

57 kW/80 MWh

81 786 kr

29 786 kr

52 000 kr

138 kW/193 MWh

189 539 kr

64 089 kr

125 450 kr

357 kW/500 MWh

482 286 kr

157 286 kr

325 000 kr

714 kW/1000 MWh

956 071 kr

306 071 kr

650 000 kr


Tabell 4 - Abonnemang Samfälligheter

Effekt/Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

36 kW/80 MWh

72 120 kr

20 120 kr

52 000 kr

88 kW/193 MWh

168 234 kr

42 784 kr

125 450 kr

227 kW/500 MWh

427 091 kr

100 091 kr

325 000 kr

455 kW/1000 MWh

847 955 kr

197 955 kr

650 000 kr


Typexemplen är definierade inom märkningen Reko Fjärrvärme.

Läs mer om Reko Fjärrvärme

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: