Bli fjärrvärmekund du med!

Det finns många fördelar med att ha fjärrvärme. Det är dessutom relativt enkelt och går fort att ansluta din fastighet till fjärrvärme under förutsättningen att det finns fjärrvärmeledningar i området.

Enkelt och driftsäkert

Som fjärrvärmekund har du ett enkelt och driftsäkert värmesystem som kräver minimalt med underhåll. Vill du känna dig extra trygg kan vi hjälpa till att kontrollera din fjärrvärmecentral genom vårt trygghetsavtal.

Läs mer om trygghetsavtalet

Tyst och tar ingen större plats

När du går över till fjärrvärme installeras en fjärrvärmecentral. Den är inte större än ett badrumsskåp och kan därför placeras på väggen i en källare, en garderob eller garaget. Fjärrvärmecentralen kan ersätta panna, bränsletank och varmvattenberedare och ger dig plats över till annat! Dessutom så låter inte fjärrvärme!

Obegränsat med varmvatten

Fjärrvärme innebär inte bara ett driftsäkert och kostnadseffektivt uppvärmningsalternativ. Med fjärrvärme får du obegränsat med varmvatten på köpet. Inte ens på morgonen när åtgången brukar vara som störst riskerar du någon kalldusch.

Prisvärd värme

Fjärrvärme är ett prisvärt uppvärmningsalternativ då det enkla och okomplicerade systemet kräver minimalt med underhåll vilket gör att kostnaderna för underhåll och installation är låga i förhållande till många andra system.

Mer information om priser

Lokal och klimatsmart värme

Vår energi produceras lokalt och klimatsmart då vår ambition är att till så stor utsträckning som möjligt kunna ta vara på energi som annars skulle till spillo. Större delen av vår energi kommer från spillvärme från lokala industrier. Vi strävar efter att enbart elda förnyelsebara bränslen ifrån där merparten kommer ifrån lokala producenter ifrån trakten. Fjärrvärme bidrar även till att avlasta elnäten som kan användas i bättre syften än att värma bostäder.

Bidrag för energieffektivisering av småhus

Många småhus har idag direktverkande elvärme. Även dessa har efter att installerat ett vattenburet värmesystem möjlighet att byta till fjärrvärme och därmed få ett jämnt och behagligt inomhusklimat samt god ekonomi.


Från och med 3 juli 2023 finns det bidrag att söka för att byta värmesystem i småhus med eluppvärmning. Bidraget går att söka retroaktivt från 8 november 2022.

Du har möjlighet att söka bidrag för att installera fjärrvärme och sätta in vattenburna element.

Efter att du bytt värmesystem kan du även söka bidrag för att energieffektivisera din bostad.

Läs mer och sök bidraget på Boverkets hemsida.

Boverket

Anmäl ditt intresse för fjärrvärme

Vill du veta om du kan få fjärrvärme till din fastighet kan du skicka in en intresseanmälan till oss. I villaområden där fjärrvärmen inte är utbyggd kan det krävas att flera fastigheter vill ansluta sig för att det ska vara möjligt. Oavsett vilka förutsättningar som finns för din fastighet tar vi emot din intresseanmälan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: