Ansök om att få ställa blomlådor på din gata

Under sommarhalvåret är det möjligt för boende på lokalgator att ställa ut blomlådor för en lugnare trafikmiljö. Tanken är att blomlådorna ska vara en signal och påminnelse till bilförarna att köra sakta på gatan. Nedan kan du läsa vilka regler som gäller och vilket ansvar du har som kontaktperson.

Ansökan är nu stängd

Regler och riktlinjer för blomlådor

  • Tillståndet gäller bara en säsong i taget. Ny ansökan måste göras varje år.
  • Du som ansöker och ansvarar för blomlådorna måste bo på gatan där de ställs.
  • Varje ansökan måste ha två kontaktpersoner.
  • Villorna som ligger längs gatan måste ha utfarter mot gatan där blomlådorna ska ställas.
  • Blomlådorna får endast ställas ut efter att VME har godkänt ansökan och anvisat placeringen.
  • Gatan måste vara minst 6 meter bred.
  • Gatan får inte ha några fasta hastighetssänkande åtgärder, som till exempel fartgupp, avsmalningar.

Tid för när blomlådorna får stå framme

Blomlådorna stå ute mellan 1 maj och 31 oktober. Om gruset efter vinterns sandning är bortsopad får blomlådorna ställas ut tidigare. 

Placering av blomlådorna

Blomlådorna måste placeras minst 20 meter från en gatukorsning och den fria sikten måste vara minst 50 meter på var sida om blomlådorna. Det är inte tillåtet att flytta blomlådorna från deras markerade platser eftersom det kan innebära en trafikfara eller att det blir svårare att komma fram på gatan.

Blomlådorna placeras ca 4 meter från kantstenen på motsatt sida samt ca 8 meter ifrån varandra.

Ditt ansvar som sökande/kontaktperson

Informera berörda grannar

Det är viktigt att de villaägare som bor i direkt anslutning till platsen där blomlådorna ska stå är positiva till placeringen och medvetna om att möjligheten att parkera på gatan blir sämre. Eftersom blomlådorna ska stå relativt tätt kan det påverka infarten till någon villa.

Bekosta och bygga blomlådorna

Ni får själva köpa material och bygga blomlådorna. Ritning på hur blomlådan ska byggas och förklaring på hur de ska placeras på gatan finns nedan. Reflexer att sätta på blomlådan får ni av oss på VME när ansökan är godkänd.

Ritning på hur blomlådorna ska byggas Pdf, 99 kB.

Plantera och sköta blomlådorna

Blomlådorna ska fyllas med jord och levande växter. För att inte skymma sikten får de vara max 30 cm höga. Växterna ska vattnas och skötas för att ge ett trevligt och prydligt intryck.

Ta bort blomlådorna 31 oktober

Tillståndet gäller från det att du fått godkänt att ställa ut blomlådorna fram till 31 oktober. För att gatan ska kunna sopas och vinterväghållas måste blomlådorna tas bort under den tid de inte får stå på gatan. Förvara blomlådorna på lämpligt sätt utanför tillåten tid.

Två anträffbara kontaktpersoner

Det måste finnas två kontaktpersoner som vi kan ta kontakt med om det uppstår något problem eller vid eventuella klagomål på blomlådorna. Den kontaktperson som skickar in ansökan (kontaktperson 1) är huvudansvarig. Kontaktperson 2 i ansökan är reserv.

Som kontaktperson ansvarar du för att blomlådorna är rätt placerade och att de sköts enligt våra riktlinjer. Du ansvarar även för skötsel av växter och städning runt blomlådorna samt att de tas bort från gatan senast den 31 oktober.

Om våra riktlinjer inte följs

Om inte ovanstående regler och riktlinjer följs kan det beviljade tillståndet återkallas. Kontaktpersonerna ansvarar då för att blomlådorna flyttas bort från gatan. Om blomlådorna står kvar efter sju dagar forslas blomlådorna bort av VME och en kostnad kommer debiteras den sökande kontaktpersonen (kontaktperson 1).

Vad vi på VME bistår med

  • Vi bidrar med reflexerna som ska sitta på blomlådorna.
  • Vi placerar ut blomlådorna tillsammans med kontaktpersonerna på ett trafiksäkert sätt.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: