Transportdispens

I trafikförordningen finns bestämmelser om fordons vikt, bredd och längd, som gäller för transporter i Sverige. Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten.

Undantag kan göras om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Ansök hos oss om transporten enbart sker inom Köpings kommun

Om transporten berör endast en kommun ska ansökan skickas till kommunen. Kontakta VME om dispensen endast berör Köpings kommun.

Ansök hos Trafikverket om transporten berör flera kommuner

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där färden påbörjas. Om färden påbörjas i Köping men avslutas i en annan kommun ska du vända dig till Trafikverket region Öst.

Blankett om att ansök om transportdispens (PDF) Pdf, 929 kB.

Transportdispens på Trafikverkets webbplats

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: