VA-lån för att finasiera anläggningsavgiften

Om en fastighet omfattas av utbyggnad av det kommunala VA-nätet och fastighetsägaren inte kan finansiera anläggningsavgiften via banklån finns det möjlighet att ansöka om VA-lån hos oss. VA-lån riktar sig till privatpersoner och beviljas inte vid nybyggnation. 

Så säger lagen

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster anges i 36§:

En anläggningsavgift skall fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om:

 1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,
 2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och
 3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

I lagen anges också en räntesats för dessa lån. Den uppgår till Referensränta +2 %-enheter.

Ansökan - så här går du till väga

Fyll i blanketten för VA-lån. Uppgifter för samtliga fastighetsägare samt ev borgensmän ska finnas med i ansökan.

Bifoga även:

 • Besked från VME kring anläggningsavgift.
 • Nekad låneansökan från bank.
 • Uppgift om annan säkerhet utöver pantbrev och borgen.

Blankett för VA-lån Pdf, 159 kB.

Skicka sedan in din ansökan till:

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB
Box 34
731 21 Köping

Så prövas din ansökan

Vi prövar ansökan enligt rutin nedan:

 1. Fastighetsägare hänvisas i första hand till bank om finansiering sker via lån.
 2. VME AB prövar låneansökan om nekad låneansökan från bank kan visas upp.
 3. Kreditupplysning tas.
 4. Låntagaren bör visa upp godtagbar säkerhet. Säkerhet kan bestå av godtagbar borgen.
 5. Ränta och amorteringstid följer villkoren i Lag om allmänna vattentjänster enligt ovan.
 6. Eventuell kostnad för uttag av pantbrev bekostas av låntagaren.
 7. Faktura skickas ut 12 gånger per år.
 8. Lånet följer låntagaren vilket innebär att återstående skuld skall återbetalas om fastigheten säljs.
 9. Om amorteringsplanen inte uppfylls, följer VME AB de normala rutinerna för kravärenden.

Har du frågor?

Vid frågor är du välkommen att kontakta Linda Berggren, ekonomichef.

linda.berggren@vme.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: