Snöröjning

Vi har förmånen att bo i en del av landet där det kan bli riktigt kallt och mycket snö. Det innebär ett visst egenansvar under de perioderna. Läs allt om snöröjning här!

Kom ihåg!

Vårt mål är trafiksäkra vägar, inte halkfria
Bra att komma ihåg är att vägarna inte kommer vara helt halkfria, vårt mål är att de ska vara trafiksäkra.

18 distrikt ska snöröjas
Lite kuriosa är att vi har 18 distrikt för snöröjningen i kommunen. Ett enda distrikt tar ca 8-10 timmar att snöröja (fast vi jobbar parallellt med distrikten). Totalt snöröjer vi cirka 12 mil väg och fem mil gång- och cykelväg!

Tips för vintertrafiken

 • Lyssna på lokalradions väderrapporter
 • Anpassa hastigheten till trafiken och förhållandena på vägen
 • Räkna med längre körtid
 • Ta det försiktigt, vägen kommer inte vara halkfri

Så kan du hjälpa oss snöröja bättre

 • Släppa fram oss när vi plogar och sandar
 • Respektera datumparkeringen
 • Undvik att parkera fordon eller olika typer av släp på gatan

Fastighetägarens ansvar

Du som är fastighetsägare har ansvar för din egen uppfart och gångstråket utanför din fastighet, och även för snö och is på tak och balkonger.

Ditt ansvar och vad du kan göra som fastighetsägare

Vanliga frågor och svar

Många har frågor och synpunkter just kring snöröjning. Här hittar du flera vanliga frågor och svar. Var man exempelvis kan hämta sand, varför

Vanliga frågor och svar om snöröjning

Vem snöröjer på min gata?

Det är inte alltid kommunen som snöröjer på gatorna. Om du vill anmäla fel som gäller snöröjningen är det bra att först ta reda på vem som äger vägen och därmed ansvaret.

Vi snöröjer främst i tätorterna

Inom tätorterna är det för det mesta vi som snöröjer.

Trafikverket ansvarar för större vägar

Trafikverket är väghållare på europavägar, riksvägar samt länsvägar och ansvarar därför för snörjningen där.

Vägsamfälligheter kan ansvara för mindre vägar

På de mindre enskilda vägarna kan det vara en vägsamfällighet som ansvarar för att vägen blir plogad.

Blå är kommunala, röda är statliga och gröna enskilda vägar

När börjar vi snöröja och hur lång tid tar det?

Vi har olika startkriterier för olika typer av gator. Det är för att vi ska kunna hålla trafiksäkerheten, och för att så många som möjligt ska komma fram så bra som möjligt.

Huvudgator – de största och mest trafikerade gatorna. Här påbörjas snöröjning vid ett snödjup på 6 cm. Exempel på huvudgator är Ringvägen, Glasgatan och Ullvileden.

Lokalgator – de mindre gatorna i t ex villaområden. Här påbörjas snöröjning vid ett snödjup på 8 cm.

Gång- och cykelbanor – de banor som har vägskyltar. Här påbörjas snöröjning vid ett snödjup på 4 cm. Promenadstigar snöröjs inte alls.

Ibland väntar vi tills det slutat snöa

När det råder kraftigt snöfall som fortsätter under längre tid, fortsätter vi med snöröjningen tills det slutat snöa. Under mer normala förhållanden börjar vi snöröja efter att det slutat snöa. Vi vill helst få med oss all snö på en plogning.

Hur lång tid tar det?

Det tar tid att snöröja. Enbart gång- och cykelbanorna tar runt 5 timmar att ploga och sen ytterligare cirka 4 timmar att halkbekämpa. De större trafiklederna tar 6–8 timmar att köra igenom och bostadsgator tar 8–12 timmar, beroende på snömängd och trafikintensitet.

Efter ett besvärligt snöfall kan efterarbeten som bortforsling av snö, röjning för bättre sikt och rivning av is ta upp emot en vecka att utföra. Tiden varierar alltså beroende på temperatur, hur länge snöfallet varar och vilken tid på dygnet det är. Vi kan därför aldrig säga någon exakt tid för när vi till exempel kommer till just din adress.

Ibland när du tycker väglaget är dåligt kan också vägarna ha plogats redan, men sedan ha hunnit snöa igen på grund av kraftigt snöfall.

Vi prioriterar de vägar som används mest

Vi prioriterar de vägar som används mest. Vi påbörjar också snöröjningen vid ett mindre snödjup på de prioriterade vägarna.

Detta plogar vi

 • I första hand plogar och halkbekämpar vi gång- och cykelvägar, huvudgator, centrum och bussfickor. På så sätt kan blåljusfordon ta sig fram, och kollektivtrafiken fungerar.
 • Utöver de prioriterade insatserna snöröjer vi alla lokalgator, alltså gator i bostadsområden. Dessa kommer i andra hand eftersom färre personer nyttjar dem.
 • Efter det prioriterar vi snöhögar som skymmer sikten och utgör en trafikfara.

Detta plogar vi inte

 • Vi plogar inte infarter, det får du som fastighetsägare ansvara för själv. Däremot försöker den som plogar se till att vallen blir så liten som möjligt.
 • Kom ihåg att Trafikverket ansvarar för flera stora vägar genom stan.

Se kartan över väghållare

Felanmälan

Innan du felanmäler, så ta först reda på vem som ansvarar för snöröjningen på vägen.

Om det är vårt ansvar felanmäler du till vår kundtjänst eller via vår e-tjänst:

Tjänst för felanmälan på webben

0221-670 610

kundtjanst@vme.se

Om det är Trafikverket som ansvarar för vägen felanmäler du dit:

0771-921 921

Båda är öppna dygnet runt.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: