Fjärrvärmepriset ökar - varför?

Kortfattat så beror 2024 års höjning på bränslebrist, den svaga kronan och lågkonjunkturen

 

Kriget där Ryssland invaderar Ukraina.

 

Export av biobränsle från dessa länder ut i Europa har stått för 30% men har nu stoppats. Parallellt med detta ställer Europa om till fossilfritt och behöver större mängder av biobränsle. Högre efterfrågan på biobränslen har lett till ökade priser och minskad tillgång.

Svenska kronan

Den låga kronkursen gör att Sverige är ett attraktivt land att importera från.

Lågkonjunktur.

Den dåliga ekonomin har minskat byggandet av hus mm. i Sverige vilket ger mindre restvolymer i form av bark, spån och grot (grenar och toppar). Dessa fraktioner är mycket vanliga biobränslen i fjärrvärmen.

Priser i Köping, Arboga och Kolsva jämfört med andra fjärrvärmenät

Bränslet utgör en stor del av kostnaden för fjärrvärmeproduktionen. Så trots att vi försöker hålla ned kostnader och effektivisera räcker inte det till. Vilka prisförändringar det blir för fjärrvärmen skiljer sig åt från nät till nät eftersom alla har sina egna förutsättningar att utgå ifrån. Man har olika energikällor, olika avtal, olika investeringsbehov och även olika prismodeller. VME har flera produktionskällor som största delen är spillvärme från industrin, flis, pellets och bioolja. Vi kan även styra värmen från Arboga till Köping, Kolsva och tvärtom. Det gör oss mindre sårbara jämfört med ett energibolag som endast använder sig av ett enda bränsle på en plats. Den fördelen vill vi även ska komma kunderna till del – vilken den nu också gör.


Sidansvarig:

Senast uppdaterad: