Ägarbyte och uppsägning

Om du ska flytta behöver du anmäla ett ägarbyte. Här hittar du även information om hur du säger upp ditt fjärrvärmeavtal.

Skillnaden mellan ägarbyte och uppsägning

Skillnaden mellan de två alternativen är att vid ett ägarbyte stänger VME inte av leveransen av fjärrvärme, utan betalningsansvaret går över till den nya fastighetsägaren. Vid en formell uppsägning stänger vi av fjärrvärmen när uppsägningstiden löpt ut.

Anmäla ägarbyte

Flyttanmälan och ägarbyte sker genom att skicka in formuläret för flyttanmälan nedan minst tio dagar innan flytt. Både uppgifter om den tidigare och den nya avtalsparten behöver fyllas i.

Viktigt att tänka på

  • Minst tio dagar innan flytt/ägarbyte behöver vi din anmälan
  • Du är betalningsansvarig fram till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst
  • Fakturering sker kopplat till inflyttande kund från och med klockan 00:00 på avtalsändringsdatumet

Finns på er faktura

Finns på sidan 2 på er faktura

Nuvarande ägare


Månadsavtal Smart fjärrvärme (Ngenic smart tune) * (obligatorisk)
Finns ett befintligt månadsavtal som ska överlåtas
Månadsavtal Smart fjärrvärme (Ngenic smart tune)
Ny ägare

Ny ägare

Ny ägare

Ny ägare
Datum för ägarbyte * (obligatorisk)
Datum för ägarbyte

Kvarstående anslutningsavgift kommer att faktureras på slutfaktura * (obligatorisk)
Kvarstående anslutningsavgift kommer att faktureras på slutfaktura

Uppsägning av fjärrvärmeavtal

Om du vill göra en definitiv uppsägning av ditt fjärrvärmeavtal t.ex. om huset ska rivas eller av annan anledning inte ska ha fjärrvärme kopplat till sig, ska det göras med en skriftlig anmälan. Ditt avtal om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om du önskar göra en definitiv uppsägning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: