Trafikregler för gående och cyklister

Trafikmiljön i kommunen ska vara trivsam och säker för alla gång- och cykeltrafikanter. Här har vi samlat de vanligaste trafikreglerna som du stöter på i trafiken som cyklist eller gående.

Detta är viktigt oavsett om du kör bil, går eller cyklar – tänk på att alltid visa hänsyn, samspel i trafiken och var uppmärksam på din omgivning.

På vilken sida av gång- och cykelbanan ska man gå respektive cykla på?

Gemensam gång- och cykelbana

På en gemensam gång- och cykelbana ska du som cyklar göra det på höger sida i färdriktningen och du som promenerar ska gå på vänster sida i färdriktningen.

Vägmärke för gemensam gång- och cykelbana

Delad gång- och cykelbana

På en delad gång- och cykelbana ska du som cyklar göra det på höger sida i färdriktningen på sin del av banan. Du som promenerar bör gå på höger sida i färdriktningen på din del av banan.

Både på en gemensam och delad gång- och cykelbana innebär det att fotgängare möter cyklister öga mot öga i stället för att bli överraskad av en cyklist som kommer bakifrån, vilket leder till ett bättre samspel.

Vägmärke för delad gång- och cykelbana

Gångbana

På en trottoar/gågata finns det inga regler kring vilken sida man ska promenera på, här gäller det att visa ömsesidig hänsyn. Något som kan vara bra att känna till att om en cykelbana saknas får barn till och mer de året dom fyller åtta år cykla på trottoaren/gågatan.

Vägmärke för gångbana

Vad gäller för dig som gående?

Som gående kan du egentligen korsa gatan var som helst men de ska alltid ske i samspel med andra trafikanter, för att underlätta för dig som gående att korsa en gata finns både gångpassager och övergångställen.

Gångpassage

En gångpassage är en plats där gående korsar gatan, de kan vara utformade för att underlätta för gående att passera som att vara upphöjda, sakna kantstenar eller vara belagda med plattor för att underlätta för personer med olika typer av funktionsvariationer.

 • Du som gående har väjningsplikt mot fordon på gatan.
 • Fordonsförare har inte väjningsplikt men ska anpassa hasigheten så du som promenerar kan korsa säkert över gatan.

Övergångsställe

Ett övergångsställe är en plats för gående att korsa gatan och förbättrar framkomligheten ytterligare för gående.

 • De är utmärkta med markeringar i marken och vägmärke men kan även vara utformade med endast markering eller endast vägmärke för övergångsställe.
 • Fordonsförare har väjningsplikt mot dig som gående är på eller är på väg att passera på övergångsstället.
 • Även om du som gående har företräde är det viktigt att ta hänsyn till fordon som fordon som närmar sig övergångsstället.

Vad gäller för dig som cyklar?

Som cyklist får du cykla på gatan men ska använda en cykelbana om det finns och då cykla på höger och om du behöver köra om en annan cyklist görs detta på vänster sida.

För att underlätta för cyklister att korsa en väg finns cykelpassager, cykelöverfarter och genomgående cykelbanor.

Cykelpassage

En cykelpassage är en plats som är till för att underlätta för dig som cyklar att korsa gatan. Den är utformad med markering i marken.

 • Du som cyklar har väjningsplikt mot fordonsförare.
 • Fordonsförare ska anpassa hastigheten så att du som cyklar kan korsa gatan säkert.
 • Här är samspelet mellan dig som cyklar och bilisten extra viktigt.

Cykelöverfart

Cykelöverfarter har funnits sedan 2014 och kan likställas som ett övergångsställe fast för cyklister.

 • Fordonsförare har väjningsplikt mot dig som cyklar och är på eller på väg ut på en cykelöverfart.
 • Även om du som cyklist har företräde är det viktigt att ta hänsyn till fordon som närmar sig cykelöverfarten.

Genomgående cykelbana

En genomgående cykelbana fortsätter i samma höjd och med samma beläggning över korsningen. Den genomgående cykelbanan bryter vägbanan med en annan kantsten.

Det är även här extra viktigt att både du som bilist och för dig som cyklar att visa hänsyn till varandra och anpassar hastigheten in i korsningen.

Gågata

På en gågata prioriteras gående.

 • Här är cykling tillåten i gångfart på de gåendes villkor.
 • Motordrivna fordon såsom, bilar, lastbilar eller motorcyklar får endast framföras om de behövs för varuleveranser, boende, gäster till hotell, sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adresser vid gågata.
 • Alla fordonsförare ska lämna företräde åt de gående.

Gångfartsområde

I ett gångfartsområde samsas motordrivna fordon såsom bilar, lastbilar, cyklar och gående.

 • Cykling är tillåten i gångfart på de gåendes villkor.
 • Alla fordonsförare ska lämna företräde åt de gående.

Cykelgata

På en cykelgata samsas bilar och cyklister på cykeltrafikens villkor. Du som cyklist ska vara prioriterad.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: