Köpings företagare ger kommunen goda betyg

Med ett enkätresultat som slutar en god bit över det som räknas som högt, kan vi se att företagarna bedömer att kommunens myndighetsutövning fungerar mycket bra. ”Vi har förbättrat oss stadigt över tid”, säger David Schanzer-Larsen, kommunchef.

Nu har mätningen i det så kallade Nöjd kund-index (NKI) för 2023 presenterats. Det är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning mot företag som genomförs varje år av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

På SKR:s hemsida kan du läsa mer om vad myndighetsutövning är

Köpings kommun fick bra resultat även om vi sjunker något i totalrankingen för landet. Vi kan vi konstatera att vi får ett totalindex på 77. När en kommun har ett NKI på 70 eller högre bedömmer SKR att det är ett högt resultat.

- Det är mycket viktigt för oss att företagarna i kommunen upplever att vi har en god service – och det kan vi ju glädjande nog se i den här undersökningen att vi har. Men vi vill såklart fortsätta att utveckla oss, vi arbetar ständigt med förbättringar där vi ser att det krävs, säger Richard Folkebrant, näringslivschef på Köpings kommun.

Servicemätningarna hjälper oss att bli bättre

Resultatet visar att arbetet med handlingsplaner kring service och bemötande för varje myndighetsområde ger resultat. Att undersökningen utgår från faktiska ärenden ger den också trovärdighet.

- Jag har jobbat i snart 17 år i kommunens och kan se att NKI har gått upp och ner men över tid stadigt förbättrats. Det är tack vare att vi arbetar ihärdigt tillsammans, och är med och skapar en helhet som har företagaren i centrum, säger David Schanzer-Larsen, kommunchef.

Här kan du läsa om förra årets resultat för Köpings kommun

Johanna Wessen, Anna Rosén och Camilla Schön som arbetar med tillsyn och livsmedelskontroll tilldelades diplom för sina insatser och fina resultat i NKI-enkäten.

Undersökningen mäter sju olika myndighetsområden

Myndighetsområdena mäts inom sex kategorier; kompetens, information, tillgänglighet, effektivitet, bemötande och rättssäkerhet.

Myndighetsområdet livsmedelskontroll får högre betyg än förra året, och är dessutom högst rankat i kommunen med resultatet 79.

- Jag känner mig väldigt stolt över det arbete som sker både i den här enheten och andra när det gäller myndighetsutövning. Vi vill alltid bli bättre i vår service mot företagarna, säger Gun Törnblad, samhällsbyggnadschef på Köpings kommun.

Våra resultat för 2023

Vår totalranking av 198 kommuner är 79:e plats jämfört med förra årets 54:e plats. 243 kommuner ingick i NKI-undersökningen, men enkäten visade resultat för 198 av dem.

NKI-resultat för 2023

NKI-resultat för respektive område 2023 samt för 2022 inom parentes.

  • Brandskydd, för få svar för att kunna redovisas för detta samt föregående år
  • Bygglov, 75 (74)
  • Markupplåtelse, för få svar för att kunna redovisas (86)
  • Miljö- och hälsoskydd, 73 (75)
  • Livsmedelskontroll, 79 (77)
  • Serveringstillstånd, för få svar för att kunna redovisas (80)

Totalt fick Köpings kommun 77 av 100 på NKI Index 2023. För 2022 fick vi 78 och 2021 var totalindex 76.

När en kommun har ett NKI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62 - 69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat. Index är 100.