Betyg på vår service mot företagare – bäst på serveringstillstånd i länet

Radomir Gocic, som arbetar som alkohol- och tobakshandläggare på social- och arbetsmarknadsförvaltningen, mottog pris för årets högsta resultat i undersökningen. Stort grattis!

Nöjd kund-index (NKI) är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning mot företag som genomförs varje år av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Köpings kommun fick ett bra resultat och gör en ökning från föregående år. Myndighetsområdet serveringstillstånd får dessutom bäst betyg för oss och har högst i hela Västmanlands län.

Nu när resultaten från NKI-undersökningen har redovisats kan vi konstatera att Köping klättrar från ett index på 76 till 78 vilket är ett högt resultat på totalen.

Totalt sett har vi gått från plats 84 (2021) till plats 54 (2022) av 196 deltagande kommuner.

Jag känner mig väldigt stolt över det arbete som gjorts när det gäller myndighetsutövningen mot våra företagare, det pågår ett ständigt förbättringsarbete och vi rör oss framåt, säger Gun Törnblad, samhällsbyggnadschef på Köpings kommun.

Serveringstillstånd har högst bland alla våra myndighetsområden – och i länet!

Serveringstillstånd är myndighetsområdet som ansvarar för tillstånd att sälja alkohol men även tobak- och nikotinprodukter samt receptfria läkemedel. Serveringstillstånd landade på 80, vilket är över rikssnittet och bäst i hela Västmanland.

Det goda resultatet bekräftar det vi haft på känn. Svarsfrekvensen de senaste åren har inte gett oss något giltigt resultat. Tack vare Radomirs engagemang och servicekänsla har våra nöjda företagare varit måna om att ge oss deras fina feedback dokumenterad i undersökningen. Radomir är en förebild på hur kundfokus ser ut i praktiken, säger David Schanzer-Larsen, förvaltningschef.

Miljö- och hälsoskydd klättrar mest

Miljö- och hälsoskydd är myndighetsområdet som har gjort den största ökningen från föregående år. De ökade från 69 till 75. Området hälsoskydd hanterar ärenden och genomför tillsyn på verksamheter som till exempel idrottsanläggningar, fotvård, tatuering, piercing, barberare och solarium. Miljöskyddsdelen hanterar ärenden och genomför tillsyn på verksamheter som påverkar eller ger utsläpp till mark, luft eller vatten till exempel industrier, verkstäder, bensinstationer och lantbruk men hanterar även frågor om avfall och föroreningar.

Det här är ett kvitto på vårt goda arbete, för oss är det viktigt att ha bra dialog och bra samarbete med de verksamheter vi har kontakt med, säger Linda Eriksson, miljöchef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Båda pristagarna för Årets högsta NKI och Årets klättrare firades med tårta. På bilden ser ni miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen som vann pris för årets klättrare.

Servicemätningarna hjälper oss att bli bättre

Resultatet visar att vårt arbete med att ta fram handlingsplaner kring service och bemötande för varje myndighetsområden gett resultat. Att undersökningen utgår från faktiska ärenden ger den också en stor trovärdighet.

Vi har börjat jobba mer med resultatet och mer specifikt med varje myndighetsområde. Vi gör planer utifrån resultatet, ser vad vi bör förbättra samt vad våra styrkor är. Det är roligt att se att det förändringsarbetet nu börjar visa sig i undersökningar, säger Camilla Blomqvist, näringslivschef på Köpings kommun.

Undersökningen mäter sju olika myndighetsområden

Myndighetsområdena mäts inom sex kategorier: Kompetens, information, tillgänglighet, effektivitet, bemötande och rättssäkerhet.

Våra resultat

Resultat för 2022 samt för 2021 inom parentes:

Brandskydd, för få svar för att kunna redovisas för detta samt föregående år

Bygglov, 74 (76)

Markupplåtelse, för få svar för att kunna redovisas (86)

Miljö- och hälsoskydd, 75 (69)

Livsmedelskontroll, 77 (78)

Serveringstillstånd, 80, (för få svar för att kunna redovisas)

Upphandlingsindex: 65, (ny kategori, mäts för första gången)

Totalt fick Köpings kommun 78 av 100 på NKI Index 2022. För 2021 fick vi 76.

När en kommun har ett NKI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62 - 69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat. Index är 100.