IVO avslutar ärendet kring den medicinska vården i äldreomsorgen

Under ett års tid har inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat den medicinska vården inom äldreomsorgen. Nu är man nöjd med de åtgärder vård- och omsorgsförvaltningen satt in och avslutar ärendet. Även förvaltningschefen är i slutändan nöjd med processen eftersom den lett till flera viktiga insikter och förbättringar.

Efter en nationell granskning riktade IVO i februari förra året kritik mot den medicinska vården i kommunens äldreomsorg. Bland annat kritiserades läkemedelshanteringen och personalens kunskaper i svenska språket. Under året som gått har vård- och omsorgsförvaltningen därför arbetat intensivt med kvalitetsutveckling, och när nu IVO avslutar ärendet känner man att det lett till flera positiva förändringar.

— Med facit i hand tycker jag att granskningen bidragit med många lärdomar som vi tar med oss in i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Annasarah Pavasson som är förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Annasarah menar att man genom arbetet med granskningen fått ett ökat fokus på sina bristområden. Man har även lärt sig hur viktigt det är att alla som är berörda i frågorna deltar i att ta fram åtgärder och aktiviteter, för att undvika att handlingsplanen blir en ”hyllvärmare” som inte ger effekt.

Läs mer

Artikel om granskningen från februari förra året

IVO:s beslut i sin helhet Pdf, 152 kB.