Nu kan du ansöka om att ställa ut blomlådor

Mellan den 1 april och 30 april kan du ansöka om att få ställa ut blomlådor på gatan. Blomlådorna fungerar som en signal och påminnelse till bilförarna att sänka hastigheten.

Regler och riktlinjer för blomlådor

 • Tillståndet gäller en säsong i taget. Ny ansökan måste göras varje år.
 • Du som ansöker och ansvarar för blomlådorna måste bo på gatan där de ställs.
 • Varje ansökan måste ha två kontaktpersoner.
 • Villorna som ligger längs gatan måste ha utfarter mot gatan där blomlådorna ska ställas.
 • Blomlådorna får endast ställas ut efter att VME har godkänt ansökan och anvisat placeringen.
 • Gatan måste vara minst 6 meter bred.
 • Gatan får inte ha några fasta hastighetssänkande åtgärder, som till exempel fartgupp, avsmalningar.

Tid för när blomlådorna får stå framme

Blomlådorna står ute mellan 1 maj och 31 oktober. Om gruset efter vinterns sandning är bortsopad får blomlådorna ställas ut tidigare.

Placering av blomlådorna

Blomlådorna ska placeras 20 meter från en gatukorsning och den fria sikten måste vara minst 50 meter på var sida om blomlådorna. Det är inte tillåtet att flytta blomlådorna från deras markerade platser eftersom det kan innebära en trafikfara eller att det blir svårare att komma fram på gatan.

Blomlådor ska placeras 20m från korsningar, med minst 50 meter fri sikt på varje sida. De får inte flyttas från markerade platser. De ska placeras cirka 4 meter från kantstenen på motsatt sida samt ca 8 meter ifrån varandra.

Ditt ansvar som sökande/kontaktperson

Som sökande/kontaktperson har du ansvaret att:

 • Informera berörda grannar om att du vill ställa ut blomlådor
 • Bekosta och bygga blomlådorna
 • Plantera och sköta blomlådorna
 • Ta bort blomlådorna 31 oktober
 • Se till att det finns två kontaktpersoner som vi kan ta kontakt med vi eventuella klagomål på blomlådorna.

Läs mer och gör en ansökan på vme.se

Ansök om att få ställa blomlådor på din gata (vme.se)