Stora mängder snö begränsar framkomligheten i trafiken!

Snöbortforsling under arbete.

Då det fallit stora mängder snö under dem senaste veckorna har framkomligheten starkt begränsats på våra gator och övriga allmänna ytor. Vi uppmanar alla trafikanter att ta hänsyn till detta och ta det lugnt i trafiken.

Bortforsling av snö

Vi har påbörjat arbetet med bortforsling av snö med prioritet på ytor där trafikintensiteten är stor och framkomligheten samt trafiksäkerheten blivit starkt påverkad.

Utnyttjar gångbanor som snöupplag

Vi kommer även att, på dom platser där det är möjligt, utnyttja gångbanor som snöupplag. Det betyder att fastighetsägarens ansvar att ta hand om snöröjning/sandning på gångbana i anslutning till sin fastighet upphör.

Mer information kring gångbanor hittar du på VMEs webbplats:

Ditt och fastighetsägares ansvar vid snöröjning

 

OBS!

Se till att inte ha fordon eller annat uppställda på gaturmark då detta försvårar för oss vid snöröjning och bidrar till ytterligare problem med framkomlighet