Mycket höga flöden i Hedströmmen kan orsaka översvämningar

SMHI har utfärdat orange varning för höga flöden i Hedströmmen. Varningen gäller den 13 - 16 augusti. De höga flödena kan orsaka översvämningar och göra vattnet mycket strömt.

Efter helgens kraftiga regn har vattenflödet i Hedströmmen blivit mycket högt och SMHI har utfärdat en orange varning. En orange varning innebär allvarliga konsekvenser för samhället och när det gäller Hedströmmen finns risk för översvämningar och mycket strömt vatten. Undvik att vistas i närheten av vattnet.

Tänk på att viadukter, gångvägar och andra låga ytor kan vara översvämmade. Försök inte att vada genom dessa. Välj en annan väg om möjligt och var vänlig göra en felanmälan till VME. 

Felanmälan