Uppmärksamma Earth Hour med oss

Lördagen den 25 mars 2023 är det Earth Hour då världen släcker för klimatet och den biologiska mångfalden under en timme mellan klockan 20.30 – 21.30.

Släck lamporna

Under Earth hour släcker vi lamporna för att visa att vi tar klimathotet och den biologiska mångfalden på allvar.

Åk gratis buss

För att uppmärksamma Earth Hour är det fria bussresor med VL i hela länet, all busstrafik, hela trafikdygnet. Det gäller från första turen på morgonen till den sista turen på natten.

Plantera för fjärilar

Under Earth Hour den 25 mars sätts fokus på hur vi kan ta hand om vår planet – och en sak du kan göra för att gynna den biologiska mångfalden och de pollinerande insekterna är att plantera blommor. Så för att gynna biologisk mångfald och pollinerare i vår kommun, delar vi i samband med Earth Hour ut ängsfrö så att du som bor i Köping kan odla din egen blomsteräng.