Earth Hour

Lördagen den 25 mars 2023 är det Earth Hour då världen släcker för klimatet och den biologiska mångfalden under en timme mellan klockan 20.30 – 21.30.

 

Vi lever i oroliga tider just nu i Europa. Många människors livssituation har förändrats på kort tid och klimatförändringen, skogsbränder och förlust av biologisk mångfald blir allt synligare konsekvenser av människans påverkan på planeten. Våra politiker och makthavare behöver snabbt agera kraftfullt för vår planet i många olika frågor. Under Earth Hour har vi möjligheten att, över hela världen, släcka lampan för att visa att vi tar klimathotet och hotet mot den biologiska mångfalden på allvar.

I och med Earth Hour vill Köpings kommun visa att vi anser att klimatfrågan och hotet mot biologisk mångfald är viktiga. Det gör vi bland annat genom att dela ut fröer till boende i Köpings kommun som vill skapa en blomsteräng.

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något

Här följer några tips på hur du kan minska din klimatpåverkan:

Ät miljösmart

Ät miljösmart genom att minska matsvinnet. Varje år slängs ca 17 kg ätbar mat och 18 kilo mat och dryck hälls bort i slasken. Tips för att minska matsvinnet är att:

  • Planera dina inköp och köp inte mer än du gör av med.
  • Förvara maten rätt. En bra kylskåpstemperatur är + 4 °C.
  • Frys in mat som du vill spara länge, bra frystemperatur är -18 °C.

Res klimatsmart

Res klimatsmart genom att gå, cykla, resa med kollektivtrafiken eller samåka. Den 25 mars erbjuder Västmanlands länstrafiken (VL) gratis resor – så passa på att åka en runda om du har möjlighet.

Bidra till biologisk mångfald

Bidra till biologisk mångfald genom att plantera en äng. Idag är många växter och djur hotade genom att deras livsmiljöer försvinner, ett förändrat klimat eller att de trängs undan pga att invasiva arter (exempelvis lupiner). Andra anledningar till att den biologiska mångfalden hotas är spridning av föroreningar samt överexploatering.

Vi planterar för fler fjärilar

Ängar har blivit alltmer sällsynta. När ängarna minskar, minskar även de insekter och djur som är beroende av ängarna – varför många av de dagfjärilar som funnits i Sverige är hotade eller redan har försvunnit. Kvar finns idag 117 olika dagfjärilar varav 39 är rödlistade eller hotade.

Majoriteten av de rödlistade dagfjärilarna är beroende av solöppna, varma magra marker – typiska betesmarker. Så för att hjälpa fjärilar, och andra insekter, satsar Köpings kommun extra mycket på att omvandla gräsytor till ängar genom att plantera in fjärilsvänliga blommor.

Vill du skapa en äng som uppskattas av fjärilar så delar Köpings kommun ut 100 fröpåsar med särskilt fjärilsvänliga ängsväxter.

Vill du veta mera om energieffektivisering?

I så fall kan du vända dig till energi- och klimatrådgivningen vid Energikontoret i Mälardalen. Energi och klimatrådgivningen är en opartisk tjänst som finansieras av Energimyndigheten och bemannas av kunniga rådgivare.

Energi- och klimatrådgivning - Köpings kommun (koping.se)

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare