Antagen detaljplan för Alvesta 2:10 m.fl.

En ändring av gällande detaljplan PL 158 som syftar till att möjliggöra anslutning av enskilt, gemensamt VA har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden.

Ändringen antogs den 20 juni 2024, och om ingen överklagar beslutet börjar ändringen gälla den 15 juli.