Halter över gränsvärdet för PFAS har upptäckts vid Norsa hagar

Halter över gränsvärdet för PFAS har upptäckts i fågeldammen vid naturområdet Norsa hagar utanför Köping. Föroreningen kommer troligtvis från räddningstjänstens gamla övningsplats i anslutning till området.

Länsstyrelsen upptäckte de förhöjda halterna i sina vattenprover och informerade miljömyndigheten på Köpings kommun som nu arbetar med en ansvarsutredning.

- Så fort vi fick information om det här började vi arbeta med att se till så inga djur eller människor kan ta direkt skada, säger Per Ågren, kommunstyrelsens ordförande.

Ingen omedelbar hälsofara för djur eller människor

Norsa hagar är ett omtyckt naturområde dit både människor och fåglar söker sig. I området betar också kor i naturvårdssyfte.

Kontakt har tagits med länsveterinären på Länsstyrelsen för att få veta hur de höga halterna av PFAS kan påverka kornas hälsa och fått lugnande besked att de kan fortsätta beta i hagen.

- Det är heller ingen fara för människor att fortsätta promenera vid Norsa hagar och njuta av miljön, men för säkerhets skull ska man inte gå ner till fågeldammen eller släppa sin hund lös, säger Linda Eriksson, miljöstrateg.

Vid Norsa hagar finns en fågeldamm, och vanligtvis pumpas vatten ur en brunn innan fågeldammen under hösten för att få fram en vattennivå som passar rastande vadarfåglar. Om vatten ska pumpas även i år så kommer vi först säkerställa att det inte innehåller föroreningar.

-Vi vill inte få ut förorenat vatten i Mälaren, säger Linda Eriksson. Fåglarna stannar i allmänhet inte heller så länge, så exponeringen för dem blir kort.

Viktigt att arbeta lugnt och metodiskt

När ansvarsutredningen är avslutad kommer miljömyndigheten skicka den till kommunstyrelsen i Köpings kommun och till Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) som ägde räddningstjänsten under åren då det övades ute vid Norsa. Efter det ser kommunen över hur ansvaret och kostnaden för utredning och sanering ska fördelas.

- Vi har fått till oss att det är viktigt att arbeta lugnt och metodiskt för att undvika att råka sprida föroreningen ytterligare, så vi kommer behöva utreda hur saneringen ska gå till på bästa sätt innan vi påbörjar något, säger Per Ågren.