Välkommen Kommunfullmäktige 17 juni

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen på Folkets hus, måndag 17 juni kl. 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund

Ärenden

 1. Val av protokolljusterare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Meddelanden
 4. Budget 2025
 5. Kommunrevisionens budget 2025
 6. Taxor och avgifter 2025 för Kommunstyrelsen
 7. Taxor och avgifter 2025 för Utbildningsnämnden
 8. Taxor och avgifter 2025 för Samhällsbyggnadsnämnden
 9. Taxor och avgifter 2025 för Vård-och omsorgsnämnden
 10. Borgensåtaganden 2025
 11. Undantag från dygnsvila
 12. Svar på medborgarförslag- Bygg ny grundskola på Zigenarbacken
 13. Svar på medborgarförslag-Säkrare cykelställ i centrum
 14. Anmälan av Motioner och Medborgarförslag
 15. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande sammanträde
 16. Anmälan av handlingar
 17. Vissa val m.m.


Annika Duan
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentliga och mellan klockan 18.00-18.30 hålls allmänhetens frågestund. För att få din fråga lyft måste den anmälas senast 5 arbetsdagar före det sammanträde då den är avsedd att ställas. För att din fråga ska kunna besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde behöver du själv närvara och muntligt ställa din fråga.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlandsa television och kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Länk till sändningen

Kallelse Kommunfullmäktige 2024-06-17 Pdf, 168 kB.