Vad tycker du om äldreomsorgen?

Enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Undersökningen görs av Socialstyrelsen och sista svarsdag är 26 maj.

Från och med mitten av mars 2024 får cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende för äldre. Den innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Syftet med undersökningen är att ge dig som behöver stöd av oss en röst, och att ta fram mått för att kunna jämföra kvaliteten mellan enheter och över tid. Resultaten av undersökningen redovisas på verksamhets-, läns- och riksnivå, och jämförelser kan göras mellan alla dessa nivåer.

Ta chansen att svara och påminn dina anhöriga

Tyvärr har vi ofta lågt svarsdeltagande i enkäten, vilket gör det svårare att använda resultaten på ett bra sätt. Därför är vi tacksamma för varje svar vi får in, och hoppas att du också påminner anhöriga som har insatser från äldreomsorgen.

Viktig information om undersökningen

  • Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj 2024.
  • Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten.
  • Det går att svara på flera språk, utöver svenska bland annat finska och arabiska.
  • Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av september eller början av oktober 2024.

Har du inte fått din enkät med posten?

Har du den sista mars inte fått någon enkät med posten trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst alternativt bor i särskilt boende för äldre?

Kontakta då Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator:031-730 31 80