Köping först ut att tillgängliggöra detaljplaner

Nu är alla detaljplaner i Köpings kommun digitaliserade. En service som både företag, privatpersoner och tjänstemän i kommunen kan ha stor nytta av. Köpings kommun är en av tio kommuner i Sverige som har laddat upp alla sina detaljplaner till Lantmäteriets nationella geodataplattform, NGP.

Tillgängliga detaljplaner ger snabba svar

Genom att digitalisera och ladda upp äldre detaljplaner blir detaljplanerna lättare att nå och tolka för alla. Planerare, arkitekter, fastighetsägare och allmänheten kan enkelt söka och ta del av detaljplanerna online för att till exempel se var det är kvartersmark eller allmän plats och var det finns så kallad prickmark.

Eftersom vi nu har alla gällande planer i ett enhetligt modernt digitalt format känns det självklart att också tillgängliggöra det för företagare, fastighetsägare, arkitekter och allmänheten via NGP.

Gun Törnblad, samhällsbyggnadschef i Köpings kommun

Nås av företagare i hela Sverige

Genom att detaljplanerna finns tillgängliga på den nationella geodataplattformen går det till exempel att söka fram lediga byggrätter i ett geografiskt valt område, eller göra en filtrering utifrån vissa egenskaper. Det innebär bland annat att en byggherre som letar efter lämpliga områden att bygga på kan använda sig av NGP-data i stället för att kontakta varje enskild kommun.

Bidrar till en effektivare samhällsbyggnadsprocess

Digitala detaljplaner kan snabbt analyseras och jämföras. Det sparar tid jämfört med att tolka och jämföra skannade äldre pappersdokument. Planerare kan snabbt hitta relevant information och fatta beslut. Att ladda upp äldre detaljplaner till den nationella geodataplattformen bidrar till öppenhet, effektivitet, samarbete och hållbarhet i hela samhällsbyggnadsprocessen.

- I vår handläggning av bygglov är det smidigt att ha alla planbestämmelser digitaliserade istället för att öppna skannade plankartor. Digitala detaljplaner är en viktig pusselbit i en modern och tillgänglig planeringsprocess, säger Gun Törnblad, samhällsbyggnadschef.

Digitala nya detaljplaner är ett lagkrav

Från den 1 januari 2022 finns ett lagkrav att alla nya detaljplaner ska vara digitala och följa en standard. Än så länge gäller det enbart nya detaljplaner, men i Köping har vi valt att digitalisera alla äldre gällande detaljplaner också.