Nya områden aktuella när samverkan fördjupas

Samverkan kan ge möjlighet till ökad effektivitet, resursutnyttjande och gemensam utveckling. Förvaltningarna i Köping, Arboga och Kungsör har nu fått i uppdrag att utreda nya områden som kan fördjupa samarbetet. Exempelvis kommer kommunerna utreda gemensam jour för anläggningar och samverkan kring alkoholhandläggning.

Förtroendevalda och kommunchef/kommundirektörerna från Köping, Arboga och Kungsör har sedan hösten träffats regelbundet. Gemensamt har de bestämt att utreda nya områden för samverkan. Geografiska informationssystem, gruppboenden och digital modersmålsundervisning är några av områdena som förvaltningarna i de respektive kommunerna ska kika närmare på.

–När vi samverkar öppnar det upp möjligheter till ökad flexibilitet och effektivitet. Vi kan dela på kostnader för infrastruktur och tjänster, samordna planeringen av samhällsutveckling och tillsammans utveckla projekt för att stärka välfärden, säger Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande i Arboga.

Arbeta tillsammans för god service

Genom samverkan kan kommunerna möta gemensamma utmaningar och skapa effektiva lösningar för kommuninvånare, företag och besökare i Västra Mälardalen. Genom att samarbeta kan kommunerna dra nytta av varandras resurser, kompetenser och erfarenheter.

– En nära samverkan i Västra Mälardalen kan leda till en större känsla av samhörighet och gemenskap bland invånarna, då de ser att vi kommuner arbetar tillsammans för att förbättra för dem, säger Mikael Peterson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kungsör.

– Det kan även underlätta för invånare som rör sig mellan kommunerna att få en enhetlig service och omhändertagande av deras behov, säger Per Ågren (S), kommunstyrelsens ordförande i Köping.