Detaljplan för nya bostäder längs Östanåsgatan

En ny detaljplan föreslår att det kan byggas bostäder på en idag outnyttjad parkyta längs Östanåsgatan.

Området ligger i östra delen av Köping vid Östanåsgatan, norr om korsningen Ringvägen-Östanåsgatan. Detaljplanen föreslår att det kan byggas radhus, parhus eller kedjehus i upp till två våningar på parkytan. Planen kommer även att åtgärda planstridiga utgångslägen som finns i kvarteret Fasanen. Detaljplanen är på samråd mellan 11 april - 17 maj 2024.