Detaljplan för fler trygghetsbostäder vid Tunadal

Detaljplaneområdet ligger vid Tunadal i Köping. Den nya detaljplanen innebär möjlighet till att bygga fler trygghetsbostäder.

Detaljplanen föreslår att det ska bli möjligt att bygga ut det befintliga trygghetsboendet väster ut på den yta som idag används som parkering. Detaljplanen är på granskning mellan 12 april - 5 maj 2024.