Byggnadsinventering i Köping

Äldre foto mot Stora torget

Nu fortsätter byggnadsinventeringen i Köpings distrikt av Västmanlands läns museums byggnadsantikvarier. Personal från Västmanlands läns musem kommer att fotografera all bebyggelse på plats.

Inventering inför ett kulturmiljöprogram

Inventeringen kommer vara ett underlag i arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram. Inventeringen och programmet blir viktiga hjälpmedel för att underlätta hanteringen av kulturvärden i plan- och bygglovsprocesser. Arbetet sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Köpings kommun och Västmanlands läns museum.

Byggnadsinventeringen pågår 2023-2024

Inventeringen startade i september förra året, med paus under vintermånaderna, för att nu fortsätta till och med september i år.

Foto på två personer från Västmanlands läns museum som kommer att inventera byggnader.

Hanna och Edit från Västmanlands läns museum som inventerar byggnader i Köpings kommun.

Kontakt

Har du historik om din byggnad eller för området? Eller har du frågor om byggnadsinventeringen?

Hanna Hjalmarsson, bebyggelseantikvarie
Västmanlands läns museumhanna.hjalmarsson@regionvastmanland.se 076-695 32 64

Edit Boman, byggnadsantikvarie
Västmanlands läns museum
079-061 16 87edit.boman@regionvastmanland.se

Vill du veta mer om kulturmiljöprogrammet?

Anna Ahlberg, byggnadsantikvarie
Länsstyrelsen i Västmanlands län
010-224 95 11anna.ahlberg@lansstyrelsen.se

Marina Ljungsved, planarkitekt
Köpings kommun
0221-252 87marina.ljungsved@koping.se