Vi vill veta hur du uppfattar vår service

Under april till mitten av maj pågår en enkätundersökning via SMS där vi mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande i kontakt med kommunen.

Servicemätningen genomförs för att vi ska veta hur du som kontaktar kommunen upplever att du blir bemött och vilken service du får.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med företaget Brilliant Future tagit fram servicemätningen. När undersökningen är sammanställd jämförs vårt resultat med övriga kommuner som deltar.

Undersökningen kommer att pågå till mitten av maj. Du som kontaktar Köpings kommun via telefon eller e-post kommer få ett SMS där du har möjlighet att svara på en enkät med frågor kring bemötande, tydlighet och enkelhet.

Resultatet kommer att presenteras på koping.se när sammanställningen är klar.

Så här ser enkäten ut som du kommer till via länken i SMS:et eller e-postmeddelandet.