Jordbrukare i kommunen kan söka fondmedel

Driver du jordbruk i Köpings kommun och är i behov av ekonomiskt stöd? Då ska du söka pengar ur Fabrikör J.L. Eklunds fond.

Du som är jordbrukare i Köpings kommun och i behov av ekonomiskt stöd kan söka pengar ur stiftelsen Fabrikör J.L. Eklunds fond. Den maximala summan som går att söka är 94 820 kr.

Så söker du pengar

Ansökan behöver innehålla information om:

  • Vilket område i Köpings kommun som jordbruket bedrivs
  • Vad för typ av jordbruk som bedrivs
  • Belopp som ansöks
  • Vad ska medel användas till

Vi behöver även ha uppgifter om dig:

  • För och efternamn
  • Telefonnummer
  • Mejladress
  • Personnummer

Skicka ansökan via e-post eller vanlig post till:

ekonomi@koping.se

Köpings kommun
Ekonomiavdelningen
731 85 Köping

Sista ansökningsdag är 25 april 2024.