Köping med i ny nationell kartläggning av stöd till våldsutsatta

Köping har under 2023 varit med i den första nationella kartläggningen av socialtjänstens arbete för att stötta våldsutsatta personer som gjorts. ”Resultatet ska ge oss kunskap så att vi kan ge ett bättre stöd”, säger Liselott Niiranen, verksamhetsutvecklare och samordnare mot våld i nära relationer.

Kartläggningen, som är den första stora nationella genomlysningen av insatser som gjorts innefattar 34 kommuner. Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, som sammanställt en rapport och en av kommunerna som är med i den är alltså Köping.

Du kan läsa hela rapporten "Socialtjänstens stöd till våldsutsatta vuxna" på SKR:s hemsida.

Vanliga insatser är samtal och hjälp med boende

Kartläggningen berättar bland annat att majoriteten av de som söker stöd på egen hand är kvinnor mellan 25 och 44 år och att få personer över 65 år söker stöd. 94 procent som söker stöd är kvinnor och 6 procent är män.

Stödsamtal är den vanligaste insatsen bland de som söker hjälp och ungefär 71 procent av de som söker anser att de fått en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten. Få kommuner lyckas nå personer som lever i hedersrelaterat våld.

-Jag ser över de lokala sifforna nu och kan se att det ser ut ungefär så här i Köping, men vi har något färre personer som behöver hjälp med boende än nationellt, säger Liselott Niiranen.

Utvecklingsarbete pågår ständigt för att nå fler utsatta personer

Hon berättar att kartläggningen kommer att vara ett bra underlag att använda när vi ska göra analyser för att se hur vi ska utveckla vårt arbete med stöd till våldsutsatta personer.

Det finns flera områden där ett arbete för utveckling pågår, exempelvis har socialtjänsten i Köping ett särskilt team som samverkar med skolan för att nå fler barn och unga som lever i hedersrelaterat våld.

-Jag har också utbildat chefer inom vård & omsorg för att vi ska kunna nå äldre utsatta bättre. Och vi försöker också arbeta med kommunikationsinsatser i sociala medier för att nå fler män.

Är du eller någon i din närhet utsatt för våld?

Du är värd ett liv fritt från våld och det finns hjälp att få - både för kvinnor och män, vuxna och unga.

Du kan läsa på vår hemsida om var du kan vända dig!