Försenade fakturor inom vård och omsorg

Uppdatering 21 februari: fakturorna har nu kunnat hanteras av systemet och kommer under denna eller nästa vecka.

Februari månads fakturor för vård och omsorg är försenade. Det beror på en systemuppdatering.

Vård och omsorgs fakturor brukar komma runt den 15:e varje månad, men är den här månaden försenade. Det beror på en systemuppdatering och vi vet i dagsläget inte när fakturorna kan gå ut, men räknar med att systemet ska fungera snart.

Läs mer om avgifter och hitta kontaktuppgifter till avgiftshandläggare via länken:

Avgifter inom vård och omsorg