Missa inte chansen att ansöka om stipendium för barn och unga!

Elever i grundskolan eller gymnasiet kan söka stipendium som delas ut av utbildningsnämnden. Det finns stipendium både för enskild elev och för grupp eller klass. Sista dagen att ansöka för hösten är 15 oktober.

Till för att uppmuntra elever

Stipendierna ges bland annat till elever som har varit en bra kompis eller till exempel visat goda studieresultat. Det kan också delas ut som stöd för fritidsaktivitet eller en klassresa, bland annat.

- Stipendierna är till för att uppmuntra våra elever till att fortsätta satsa på sina studier eller att föregå med gott exempel som personer. Vi har också sett att de klassresor eller aktiviteter som gjorts med stöd av våra stipendier har varit mycket uppskattade, säger Johanna Nordström som handlägger Premie- och stipendiefonden.

Stipendiernas utformning

Bidrag ges endast till elever som är skrivna i Köpings kommun och studerar i någon av kommunens skolor på grundskole- eller gymnasienivå. Bidraget till enskild elev kan som regel endast fås en gång under hela skoltiden och ges endast till aktiviteter som sker utanför skoltid.

Lämna ansökan i tid!

Sista ansökningsdag är den 15 oktober för hösten och den 15 mars för våren. Du söker stipendiet via vår e-tjänst.

Ansök via e-tjänst

Via länken hittar du också en blankett som går att ladda ner och skriva ut och som du sedan skickar till oss via posten.