Förslag att kaffeavgiften inte ska införas

Den politiska majoriteten föreslår att avgiften för kaffe inte ska införas i Köpings kommun. Orsaken är att de administrativa kostnaderna skulle bli för höga.

Avgiften en del av budget för 2024

Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2023 att Köpings kommun skulle införa en avgift på 50kr/månad för den personal som drack kaffe på sin arbetsplats. Avgiften var en del av den politiska majoritetens budget.

Administrativa kostnader för införandet skulle bli höga

Efter att kommunledningsförvaltningen utrett hur avgiften skulle kunna genomföras har det visat sig att de administrativa kostnaderna blir för höga. Det kostar helt enkelt för mycket att införa.

Förslag att upphäva beslutet tas i kommunfullmäktige

Majoriteten kommer nu skriva fram ett förslag till kommunfullmäktige där de vill att beslutet om att införa avgift för kaffe i Köpings kommun upphävs.

Andra sätt att finansiera miljonen ska undersökas

De kommer också undersöka andra sätt att finansiera den miljon som var beräknad som intäkt. Vad det blir är inte klart idag.