Resultat från trygghetsundersökningen 2023!

Nu kan du ta del av resultaten från trygghetsundersökningen som vi genomförde under november 2023.

Om undersökningen

Under två veckor i november 2023 fick invånare mellan 16 och 84 år i Köpings kommun genomföra en trygghetsundersökning. Syftet var att ta reda på hur vanligt det är att människor i Köping känner sig trygga eller otrygga. Vi ville också veta om det finns specifika platser i staden där människor känner sig extra otrygga.

Nu har vi resultat

Nu har vi fått in och sammanställt resultaten från undersökningen. Dessa hjälper oss i Köpings kommun att bestämma var vi behöver satsa mer för att göra områden säkrare.

Till resultaten Pdf, 3 MB.