Påverka Västmanlands framtid!

Foto: Region Västmanland

Vill du vara med och utveckla hur Västmanland ska se ut i framtiden? Nu har du chansen att delta i en invånardialog med Region Västmanland.

Region Västmanland genomför nu en invånardialog om Framtidens Västmanland. Dialogen syftar till att fånga invånarnas tankar om hur länet kan bli en bättre plats att leva på, och hänger ihop med den Regionala utvecklingsstrategin som regionen ansvarar för.

Vad är den Regionala utvecklingsstrategin?

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande och långsiktig strategi som pekar ut hur Region Västmanland, kommunerna, länsstyrelsen, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle – tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla vårt län. Läs mer om Regionala utvecklingsstrategin här:

Om strategin - Region Västmanland

 

Så kan du delta!

Dialogmöte

Under våren arrangerar Region Västmanland dialogmöten på olika platser i länet, där du kan delta. På plats kommer du att träffa politiker, tjänstepersoner och andra invånare.

Första dialogmötet äger rum i Köping:

  • Datum: 17 januari
  • Plats: Folkets hus
  • Tid: 18.00 – 20.00

Digitalt dialogmöte

Du kan även delta på ett digitalt dialogmöte den 21 februari mellan 18.00-20.00

Anmäl dig till digital invånardialog här

Svara på frågor

Om du inte har möjlighet att delta på ett dialogmöte kan du svara på två frågor på regionens webbplats.

Läs mer

Invånardialog Framtidens Västmanland