Samråd om ändring av detaljplan för möjliggörande av enskild, gemensam avloppsanslutning i Alvesta

Planområde markerat i blått.

Planområdet ligger i Alvesta, cirka 7 kilometer väster om Kolsva tätort. Ändringen av den gällande detaljplanen, PL 158, möjliggör för anslutning av enskilt, gemensamt avlopp. Planförslaget är på samråd mellan den 27 december 2023 och den 7 februari 2024.