Detaljplan för ny väganslutning vid odlingslottsområdet i Köping

När E18 byggs om mellan Köping – Västjädra vill Trafikverket enligt önskemål från kommunen sänka Odensvivägen för att skapa fri höjd under E18. Den nya detaljplanen skapar goda förutsättningar att ansluta den enskilda vägen mot odlingslottsområdet med bra sikt, vilplan och rätt lutning.

Detaljplanen för Del av Sylta 2:2 (ny väganslutning) antogs 21 december 2023, om ingen överklagar beslutet börjar detaljplanen att gälla 12 januari 2024. Trafikverket ansvarar för genomförandet av den nya väganslutningen.