Välkommen till kommunfullmäktige 18 december

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen på Folkets hus, måndag 18 december klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

 1. Val av protokolljusterare
  2. Allmänhetens frågestund
  3. Meddelanden
  4. Revidering av förbundsordning VafabMiljö
  5. Revidering av avfallsföreskrifter 2023 Vafabmiljö
  6. Beslut - Avfallstaxa 2024 Vafab Miljö
  7. Reviderad förbundsordning Räddningstjänsten Mälardalen (
  RTMD) fr 2024-01-01
  8. Reviderade principer för utbetalning av partistödet
  9. Strategiskt fastighetsförvärv
  10. Skolbiblioteksplan 2023-2026
  11. Riktlinje revidering för resultatutjämningsreserv (RUR)
  12. Yttrande över granskning delårsrapport 2023
  13. Organisationsförändring - Återflytt av semesterrekrytering för
  Vård och omsorg
  14. Återredovisning från nämnderna gällande beslutade uppdrag från
  kommunfullmäktige
  15. Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag
  16. Rapport - Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
  17. Svar på medborgarförslag - Belysning på Malmönvägen samt
  utegym vid före detta fågeltornet.
  18. Svar på medborgarförslag - Göra Norsa hagar till ett kommunalt
  naturreservat
  19. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande
  sammanträde
  20. Anmälan av motioner och medborgarförslag
  21. Anmälan av handlingar
  22. Vissa val m.m.
  23. Kompletteringsval av revisor

Annika Duan
Kommunfullmäktiges Ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00-18.30 hålls allmänhetens frågestund. För att få din fråga lyft måste du anmäla den senast den 13 december till:

kopings.kommun@koping.se

Skriv "Allmänhetens frågestund" i ämnesraden.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlandsa television och kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kallelser för kommunfullmäktige - Köpings kommun (koping.se)

https://play.quickchannel.com/play/2tr4uuu